Vill du veta mer?

Fyll i uppgifterna nedan

Namn/foretag:
Telefon/E-post:
Meddelande:

Aurora

Aurora Networks har en bredd av optiska transporlösningar för tjänsteleverantörer. Aurora fokuserar på innovativa lösningar för att bygga framtidssäkra nät som tillgodoser abonnenternas nuvarande och morgondagens krav. Aurora Networks är den enda renodlade optiska transportlösning leverantör som fokuserar enbart på kabeloperatörer. Vid att applicera sin beprövade förståelse för kabelnät levererar Aurora Networks unika lösningar som till exempel lösningar för Deep-Fiber arkitektur.  

 
För ytterligare information: